Н овата телефонна линия, на която се дава информация за COVID ваксините и заработи от днес, е затрупана от обаждания, съобщи БНР. Това е причината, поради която е необходимо да се изчаква по-продължително време.

След позвъняване на номер 02/9301 445 трябва да се слуша три минути музика в слушалката, преди отсрещната страна да отговори.

„Ние сме тука пет човека и не можем да си вдигнем главата от обаждания. Много голям интерес има наистина“, обясни служителка.

Оказа се, че обажданията през деня се приемат от два екипа - от 9 до 13 часа и от 13 до 17 часа, като телефонът работи без обедна почивка. Този мултидисциплинарен екип включва двама лекари, специализант, психолог, медицински лаборант, и лице, което отговаря на техническите въпроси.

Хората питат за евентуални странични реакции от ваксините - алергични реакции, приложение при автоимунни заболявания. Запитванията са от много широк спектър, като например начинът на издаване на сертификати с изследванията за антитела и лабораториите, които ги извършват.

Целта на новата телефона линия за ваксините срещу COVID-19 е гражданите да получават научнообоснована информация, свързана с противопоказанията за ваксинация, съхранението на ваксините, с препоръките за приложение на ваксина при определени заболявания и бременност.