0

Р екторите ще решават съдбата на професори, доценти и асистенти, които получат лоша оценка. Става въпрос за атестациите на университетските преподаватели, за които образователният министър акад. Николай Денков предложи централизиран подход по пет показателя.

В основата им са новите критерии за академично израстване. Това ще се случва на всеки три години за асистенти и главни асистенти, а за доценти и професори – на пет. Спрямо академичното си развитие за този период те могат да получат положителна, задоволителна или отрицателна оценка. Тези, които попадат в последната група, трябва да минат на нова атестация след година. „Идеята е тези, които системно и качествено работят в своята научна област, да нямат никакви проблеми с покриването им. В същото време те трябва да служат за праг на другите, които или не извършват съответната дейност, или я симулират по някакъв начин, без да осигуряват необходимото качество“, обясни пред „Телеграф“ министърът. 

Симулиране

Какво ще се случва с тези, които само симулират, че нямат мотивацията да се развиват или само симулират дейност – предстои да бъде обсъдено през лятото в рамките на работна група за нови промени в законите за висшето образование и за развитие на академичния състав. Първо обаче трябва да са ясни минималните изисквания и системата за атестиране. „Едва тогава ще има смисъл да обсъждаме какво се случва с преподавателите, които не покриват критериите или не са атестирани положително. Това обсъждане ще включва и ректорите, защото те са работодатели на преподавателите. Тяхното мнение е изключително важно. Заедно с ректорите ще решим как да се подходи за кадровото обезпечаване на качеството. Аз не бих искал да изземвам техните правомощия по отношение на кадровата политика“, категоричен е акад. Денков. 

Вузове

Работната група ще определи и какви ще бъдат критериите, по които ще се избират образователните и професионалните университети. Определянето им бе регламентирано в Стратегията за развитие на висшето образование заедно с изследователските вузове, които вече обаче са дефинирани. Отново ректорите ще решават какво ще се случва, ако даден университет не отговаря на нито един от трите критерия. Министърът само подчерта, че целта му не е да закрива висши училища, а всяко да бъде подкрепено спрямо нивото, на което е готово да преподава качествено.