У никална изложба, посветена на казармата през социализма, представят Регионалният исторически музей във Велико Търново и местният Военен клуб.

Уникална изложба, посветена на казармата през социализма, представят Регионалният исторически музей във Велико Търново и местният Военен клуб.

Изложбата „Когато момчето става мъж. Казармата през „онези” 45 години” ще бъде официално открита на 2 февруари в сградата на бившия турски конак и ще може да бъде посетена от 2 до 27 февруари. Автор на изложбата е уредникът от музея д-р Илия Вълев, който от няколко години изследва наборната военна служба в България

 Изложбата е военно-историческа и етноложка и представя любопитни исторически факти, свързани с българската армия през социализма, проследява вътрешноказармения всекидневен живот на войниците и обичаите и ритуалите съпътстващи възмъжаването на момчетата. Във временната експозиция посетителите ще могат да видят сбирка от автентични предмети от времето на социализма – униформи, знаци и емблеми на видове и родове войски, войнишко снаряжение и оръжие, лични вещи и др.; информативни документи и интересни фотографии; експозиционни табла с преки спомени и разкази на отслужили наборна военна служба лица.    Изложбата има превод на английски, като включена и забавно-развлекателна (игрова) част за посетителите деца. Изложбата е под егидата и с финансовата подкрепа на Министерството на отбраната на Република България и Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело”.