0

Н ад 100 000 души са избрали да заживеят в България през последните три години. Сред тях има както нашенци, завърнали се от гурбет, така и чужденци. По-често обаче те са от страни извън Европейския съюз.

Това показват обновените данни на Националния статистически институт. Само през изминалата година 39 461 души са се заселили в страната, като по-голямата част от тях са мъже. Най-голяма е възрастовата група на имигрантите между 30 и 34 години, следвана от тези между 25 и 29. От пристигналите у нас над 22 хил. са с българско гражданство, а други над 17 хил. с чуждо. Сред чужденците обаче едва 5459 са пристигнали в България от друга страна – член на Европейския съюз, а над 11 900 са тези, живели извън ЕС. Увеличава се обаче и броят на гражданите от трети страни, които притежават разрешение за дългосрочно и постоянно пребиваване у нас.

Позитивно

През последните две години статистиката отчита позитивна тенденция, на която вероятно е оказала влияние и пандемията от COVID-19. От десетилетия заселилите се в България са по-малко от онези, които напускат страната ни. През 2020 г. обаче има драстичен спад на емигрантите. Тогава само 6649 души са излезли от страната, докато 37 364 са влезли. През изминалата година напусналите родината са били 26 755, което отново е по-малко от заселилите се. За сравнение през 2019 г. България са избрали близо 38 хил. души, но други почти 40 хил. са я напуснали.

Пенсионери

През изминалите три години над 20 000 пенсионери са решили да заживеят у нас, като само за 2021 г. броят на заселилите се на възраст от 60 г. нагоре е 4500. По-голямата част от пристигналите обаче са млади хора в активна възраст, а най-малко са децата. През миналата година 2300 хлапета на възраст от 0 до 4 години са се заселили в България, а други 1570 са между 5 и 9 г. Броят им обаче е по-голям от този на малчуганите, които са напуснали родината, за да живеят в друга страна, показват още данните на НСИ.