0

С типендията на редовните докторанти се увеличава. Те вече ще взимат 1000 лева със задна дата от 1 юли тази година.

За тази цел в актуализацията на държавния бюджет са предвидени 5,244 млн. лева, съобщи пресцентърът на Министерството на образованието и науката.

Средствата ще бъдат разпределени сред 35 държавни висши училища, БАН, Военномедицинската и Селскостопанската академия, Националните центрове по заразни и паразитни болести и по опазване на общественото здраве, Националния институт по метеорология и хидрология. Докторантите в тях са общо 3496.

С приемането на бюджета за 2022 г. от 1 април докторантската стипендия се повиши с 50 процента от 500 на 750 лева. С приетата миналата седмица актуализация пък размерът й се удвоява в сравнение с началото на тази година.

С други 1,777 млн. лева от актуализацията на бюджета ще се увеличат нормативите за леглоден и храноден в студентските общежития и столове, стопанисвани от "Студентски столове и общежития" ЕАД. В резултат на това през следващата академична година наемите в тези общежития ще запазят сегашните си нива, а отстъпката в студентските столове на дружеството ще се повиши.

Допълнителни 5,5 млн. лева за заплати получава Селскостопанската академия, 1,2 млн. лева влизат в сметката на Висшето военновъздушно училище "Георги Бенковски".

Нови 20 млн. лева отиват в държавните висши училища.

Университетите ще получат без условия 20-те милиона лева за възнаграждения, предвидени в държавния бюджет за 2022 г., които досега бяха обвързани с въвеждането на нова методика за атестиране на академичния състав, информираха от МОН.