0

В одата във всички населени места в община Карлово вече е годна за пиене и готвене, съобщиха от РЗИ-Пловдив близо месец след наводненията в района. 

Направени са две последователни проби, които са показали добри физико-химични и микробиологични показатели.

На това основание РЗИ вдига наложената след наводненията от 2 септември забрана за използване на водата от водопроводната мрежа за друго, освен за битови нужди.