0

Д вайсет килограма компост могат да получат заплатилите такса "смет" за недвижим имот за 2023/2024 година. Компостът се раздава всеки работен ден от 10:00 до 17:00 ч. на територията на площадка „Хан Богров“. За да го получите, трябва да покажете документ за платена такса.

Зелените отпадъци, клони, листа, храсти, събрани от почистване на междублокови пространства и градини, се оставят до контейнерите за смет в чували, напомниха тази седмица от Столичния инспекторат във връзка с постъпили сигнали за наличие на зелени отпадъци в контейнерите.

Общински

Когато гражданите почистват общински терени (междублокови пространства) от прораснала растителност, това трябва да бъде съгласувано с районната администрация, подчертават от инспектората. Това е необходимо, за да се избегнат редица проблеми впоследствие като застояване на събраните количества. Порочна практика е да се изхвърлят други отпадъци върху тях и да се образуват замърсявания, както и неприятни гледки. Друга причина, заради която трябва да се определи мястото на събраните клони и изрязани храсти, е то да бъде достъпно за техниката и да няма паркирани автомобили, които възпрепятстват процеса, обясняват от инспектората.

Оттам посочват още, че зелените отпадъци като отрязани клони, храсти и други от домакинствата не се смесват с други отпадъци, като например строителни, едрогабаритни, битови, отпадъци от опаковки, почва, пръст, камъни и др.

Обособени

В районите "Връбница" и "Кремиковци" има обособени места, където гражданите да могат да изхвърлят зелените отпадъци от частни дворове и градини - листа, треви, клони, храсти, стебла от растения. Адресите са за район "Връбница", с. Мрамор, ул. "Васил Левски" след бензиностанция "Петрол". За район "Кремиковци" обособеното място е в с. Яна, на ул. "Св. Ана", както и в кв. "Челопечене" на ул. "Гилица".

Зелените отпадъци се събират със специализирана техника и се транспортират до Инсталацията за биологично третиране на площадка "Хан Богров", припомни БТА. При преработката им се получава компост, който е естествен обогатител на почвата. Той задържа влагата и помага за по-доброто усвояване на хранителните вещества от растенията. Компостът се използва за подобряване на почвата в столичните паркове и градини. В природата компостирането продължава близо 10 години, а в инсталацията за биологично третиране процесът трае около два месеца. Около 11 хиляди тона компост годишно се произвеждат на площадката на общинското предприятие от инсталацията за биологично третиране на зелени отпадъци в Хан Богров.