0

С ъбираемостта на данък сгради е най-зле в Търговище. Местната община пропуска да прибере от жителите почти всеки два от три лева. Събираемостта на данък сгради е едва 38% през 2022 г., сочи анализ на Института по пазарна икономика. Така Търговище се нарежда на последно място по този показател. На опашката са още малки общини като Якимово (49%), Трекляно (51%), Цар Калоян (52%).

Шампиони

Шампиони по събираемост на данък сгради са Козлодуй и Девня, които успяват да приберат от собствениците на недвижими имоти цели 95% от дължимия местен данък.

ШУМЪТ НА ПАРИТЕ: Жена разду на родата, че бившият й спечелил милиард от лотарията, той я съди

От двата местни данъка, които Министерството на финансите следи, този върху превозните средства е с по-ниска събираемост.

Шампиони по този показател са общините Лъки и Мирково, които успяват да приберат 87% от дължимия налог от собствениците на превозни средства.

Събираемостта на данък сгради и данъка върху превозните средства като цяло е по-скоро висока в големите общини. 

В страната

В София тя е 78%, в Пловдив - 77%, 80% е във Варна.

На регионалната карта се оформят няколко големи клъстера с висока събираемост - в Средногорието, край Габрово и Велико Търново, около Бургас и Варна, Родопите.

Изостават обаче целият Северозапад и Североизток, както и общините по западната граница на страната.

Икономическата комисия в парламента отхвърли данъчните закони за догодина

Има областни центрове, където общата  събираемост е много ниска - в Търговище тя е едва 54%, а във Видин - 61%.

Няма нито една община, която да успява да прибере 100% от дължимото.