0

С толичният общински съвет прие Програмата за ремонт и изграждане на тротоарни настилки във всички 24 района на София. "За" гласуваха 46 общински съветници, независимият общински съветник Борис Бонев гласува "против", "въздържали се" бяха съветниците от групата на "Патриоти за София".

Общият бюджет на програмата е 60 млн. евро (120 млн. лева), като за 50 млн. от тях общината ще кандидатства за инвестиционен кредит от Европейската инвестиционна банка, а 10 млн. евро е собственото финансиране от бюджета на София. Изпълнението е предвидено да започне от следващия строителен сезон, като общо над 690 хил. кв. м тротоари ще бъдат обновени.

„Целта ни е да ремонтираме около 700 хил. кв. м тротоари във всички район в следващите 2-3 години,“ уточни по-късно във фейсбук кметът Йорданка Фандъкова. и обеща, че

„Залагаме за изпълнение предложените от главния архитект стандарти за настилките и елементите на градската среда. А за да гарантираме повече контрол за качествена работа на изпълнителите, ще осигурим допълнителен експерт за всеки район, който да следи работата на място“, увери столичният градоначалник.

„Особено важно е да бъдат заложени засилени, ефективни гаранции за качество. Ето защо ще предоставим допълнителни финансови средства на районите – до 720 000 лева без ДДС годишно от бюджета на Столичната община – с цел осигуряване на експерти, които да контролират качеството на изпълнението. Постигнахме съгласие да увеличим с 50% сумата, която ще бъде предоставена на районите за пряко управление – по този начин не по-малко от 30% от усвоената сума по дълга ще бъде директно отпусната на районните администрации. Припомням, че предвидихме справедлив критерий за разпределение – на база регистрирани по настоящ адрес жители и площ на тротоарните настилки“, обясни пък шефът на общинския съвет Георги Георгиев, цитиран от БТА. 

Програмата, освен нови настилки, включва още понижения на тротоарите, така че да са достъпни за майки с колички и хора със затруднения в придвижването. Предвиждат се тактилни ивици за хора с увредено зрение, нови бордюри, парапети и антипаркинг колчета, където е необходимо, ремонт на изкуствените неравности, засаждане на нови дървета.