Д нес големите колела в работата и в бизнеса се завъртат, а малките ще прегреят от бързане.

Днес големите колела в работата и в бизнеса се завъртат, а малките ще прегреят от бързане.

ХОРОСКОПЪТ