Д нес кръвта се пречиства, отношенията също. Време е да се разберете по спорните въпроси и да изключите от играта тези, които не отговарят на изискванията и нуждите ви.

Днес кръвта се пречиства, отношенията също. Време е да се разберете по спорните въпроси и да изключите от играта тези, които не отговарят на изискванията и нуждите ви.

Хорскопът