0

Ф илософи, журналисти и други представители на хуманитарните специалности съставляват най-голямата група от безработни специалисти с висше образование сред регистрираните в бюрата по труда. Това става ясно от данните, които Агенцията по заетостта към Министерството на труда и социалната политика (МТСП) предостави специално на в. „Телеграф“.

От информацията за услугите, предоставяни на безработните и работодателите, може да се заключи, че по-често без трудови доходи остават лица с ниска мотивация за надграждане и усвояване на нови умения.

Такива са предимно представителите на ромската общност, които изключително преобладават сред тези с ниска степен на образование и липса на професионална квалификация. Те съставляват 42,7% от всички регистрирани търсещи работа или малко над 67 хил. души.

Висшисти

Прави впечатление, че сред регистрираните безработни с висше образование по-често без работа остават тези с хуманитарни специалности, въпреки че техният дял в общия микс на регистрираните е само около 5%. Без работа остават и лица с придобити специалности, които са остарели и вече не се търсят на пазара на труда.

ОКОНЧАТЕЛНО: Вдигат майчинството на 780 лева със задна дата

„Вече придобитата в образователната система професионална квалификация е само базова предпоставка за достъп до пазара на труда. Успешната реализация зависи от уменията, придобити при упражняване на една или друга професия или в процеса на учене през целия живот, който процес се превръща във водещ“, коментираха от Агенцията по заетостта.

Експертите отчитат като много важни и компетентностите, които всеки търсещ работа трябва да има. Такива като личностна и социална компетентност, езикова грамотност, предприемачество, културна осведоменост и изява.

Баланс

Динамиката на пазара на труда в момента показва устойчивост и баланс между търсенето и предлагането на работа. Въпреки че някои сектори с ниска производителност и сравнително ниски възнаграждения като хотелиерство и ресторантьорство, селско стопанство и някои отрасли на преработващата промишленост, като производството на облекло, обувки и кожи или хранително-вкусова промишленост, изпитват хроничен недостиг на квалифицирана работна ръка. В бюрата по труда ежемесечно се предлагат около 12 хил. свободни работни места, като най-многочислени са тези в преработващата промишленост - 26,3% от всички, следват тези в хотелиерство и ресторантьорство – 13,6%, и търговията – 11,2%.

Недостиг

Основно на трудовата борса се търсят шивачки, оператори на машини (в производството на храни и напитки, машиностроене и химическа промишленост), сервитьори, бармани, готвачи, продавачи, персонал в охранителната дейност и др. Последните обаче са и сред най-нископлатените.

От специалистите с висше образование се търсят в бюрата по труда медицински сестри, преподаватели и учители, социални работници, счетоводители, специалисти, управление на проекти, инженери, специалисти човешки ресурси и др.

6500 украинци се осигуряват в страната

Продължава активното подпомагане на украинските бежанци от войната за тяхното интегриране на българския трудов пазар. За периода януари-октомври 2023 г. в бюрата по труда са се регистрирали общо 1862 украински граждани със статут на временна закрила за търсене на работа.

По данни на НАП към 31 октомври 2023 г. по трудово правоотношение работят 6501 украински граждани със статут на временна закрила. С края на лятната сезонна заетост техният брой намалява с 819 души или с 11,2%. По-голямата част от тях продължава да е заета в сектор хотелиерство и ресторантьорство – 21,1%, следват заетите в сектор преработвателна промишленост – 17,4%, и сектор търговия – 14,4%.

И премиерът отчита проблем с квалификацията

Темата с пазара на труда бе засегната и в отчета на министър-председателя акад. Николай Денков след първите 6 месеца от управлението на правителството.

НОВА СХЕМА с обезщетения за безработица и фиктивна работа в чужбина

„Действително проблемът на България не е, че има безработица, а че ние не оползотворяваме това желание на инвеститорите да разгърнат техните намерения. Проблемите са от една страна кадрите и тяхната квалификация, а от друга - правосъдната система.  Това, което работим и в Народното събрание, и в Министерския съвет - да си оправим правосъдната система, така че всеки човек да знае, че има справедливост в тази държава, а всеки инвеститор, че не може да бъде изнудван и преследван. Практики, които за съжаление се чуват от време на време, че не са изключения“, отговори премиерът по време на излъчването на живо във Фейсбук във вторник.

„България има една от най-ниските безработици в ЕС и дори в целия свят. Проблемът ни е, че за много инвеститори у нас е проблем намирането на кадри и особено на висококвалифицирани кадри. В Северозападна България трябва да работим специфично“, отчете още Денков.