0

„6 от 49“: Числа – 8, 28, 31, 38, 39, 41. Печалби: 6 – няма, 5 – 4 по 8740,10 лв., 4 – 354 по 109,20 лв., 3 – 7449 по 8,40 лв. ДЖАКПОТ: 2 299 356,32 лв. 

„6 от 42“: Числа – 13, 20, 26, 39, 40, 41. Печалби: 6 – няма, 5 – 9 по 2330,20 лв., 4 – 296 по 70,90 лв., 3 – 5293 по 5,70 лв. ДЖАКПОТ: 917 277,19 лв.

„5 от 35“: I теглене: 11, 13, 20, 21, 33. Печалби: 5 – няма, 4 – 247 по 255,00 лв., 3 – 8420 по 10,60 лв. II теглене: 10, 11, 16, 22, 35. Печалби: 5 – 2 по 17 455,30 лв., 4 – 252 по 180,70 лв., 3 – 7602 по 9,40 лв.

„Тото джокер“: Позиции – 4, 5, 6; Цифри – 8, 5, 9. Печалби: 3 – 6 по 9438,50 лв., 2 – 1628 по 34,80 лв.

„Зодиак“: Числа – 5, 16, 25, 39, 41; зодия 8 -  Скорпион. Печалби: 5+1 – няма, 5 – няма, 4+1 – няма, 3+1 – 39 по 100,00 лв., 3 – 327 по 10,00 лв., 2+1 – 380 по 5,00 лв., 1+1 – 1924 по 1,50 лв., 2 – 4223 по 0,80 лв., 1 – 3118 по 1,00 лв. ДЖАКПОТ: 3 000 000,00 лв.

„Рожден ден“: Година 72, месец 2, дата 24, ден 5. Печалби: I група – 1 по 5536,00 лв., II група – 2 по 317,90 лв., III група – 1 по 508,60 лв., IV група – 7 по 45,40 лв., V група – 4 по 79,50 лв., VI група – 8 по 31,80 лв., VII група – 15 по 21,20 лв., VIII група – 51 по 5,00 лв., IX група – 61 по 6,30 лв., X група – 120 по 3,70 лв., XI група – 276 по 1,80 лв., XII група – 284 по 2,20 лв., XIII група – 653 по 2,00 лв., XIV група – 1504 по 1,40 лв., XV група – 3380 по 1,10 лв.