0

П ухкавите деца са много по-предразположени към развитие на астма, предупреди академик Богдан Петрунов, който е един от водещите специалисти в областта на имунологията и алергологията в България.

Малчуганите с наднормено тегло имат по-висок риск от развитие на дихателна алергия - бронхиална астма или алергичен риноконюнктивит. Грижливото и контролирано използване на въглехидрати е много полезно като профилактика за намаляване риска от развитие на алергии. Затова малчуганите не бива да се претоварват с въглехидрати. Освен това е доказано, че засилват алергичната реакция. „Това трябва да се има предвид, особено за малките деца, които обикновено се прехранват с доста сладки неща. Шоколадът също често дава алергична реакция при децата. Малките нямат добре развита ензимна система, която да разгради проникналите въглехидрати, белтъци и мазнини. Ето защо не бива да бъдат прехранвани“, уточнява академикът.

Щит

Малчуганите не бива да бъдат отглеждани в стерилни условия, защото това не води до нищо добро. Обратно, когато имунната им система е стимулирана по естествен начин чрез микроорганизмите, които са около нас, тя реагира много правилно и се явява като щит срещу алергични заболявания. Затова в никакъв случай малките деца не бива да се отглеждат свръхстерилно. На село хората са изложени на много повече микроорганизми, защото те се намират в почвата и растенията, докато хората в града са в много по-малък контакт с тях. Затова много по-често тези заболявания се срещат сред хората в града, отколкото на село.

С настъпването на пролетта започват неволите на хората със сенна хрема. Тя мъчи не по-малко от 2% от българите. За тях пролетта е много неприятен период. Ако знаят, че имат такава поленова алергия, те трябва да започнат профилактика с антихистаминови препарати, която е добре да започне към края на април и началото на май, когато предстои цъфтежът на тревите. В България най-голямо значение за сенната хрема има цъфтежът на тревите. Дървесният полен обаче причинява не по-малко алергични реакции, а той лети в атмосферата. Леската вече цъфти и отделя доста голямо количество полен. Хората, които страдат от сенна хрема, е добре да изкарат повече време на морският бряг. Там въздухът е най-влажен и отделеният полен в атмосферата натежава и пада на земята. По този начин въздухът става много по-чист. През този период е задължителен контактът с алерголог, за да може да се проведе качествено лечение. Този тип алергия има отлично лечение чрез ваксинирането на болния с полена, към който той е алергичен. Не по-малко от 80-85% от лекуваните подобряват състоянието си.

Е-тата в храните засилват алергичната реакция

Добре известните Е-та в храните са фактори, които засилват алергичната реакция. Въздушното замърсяване усложнява алергичните заболявания. Колкото по-високо е съдържанието на въглеродния и серния двуокис, азотните окиси и озона, толкова повече алергични заболявания са налице.

Пушенето е един много сериозен фактор, който пряко усложнява алергичното състояние на човек. Това не са само лозунги: „Не пушете, защото е вредно за вашето здраве“, а е факт. Пушенето увеличава някои антитела, които са в основата на алергичната реакция. Перилните препарати са сериозен алергичен фактор. Неправилното използване на антибиотиците води не само до резистентност, но те носят риск и от алергични реакции.