0

Б ългарската академия на науките скочи на хомеопатите и настоя тази „лъженаука“ да бъде премахната от образованието. Справка на „Телеграф“ в регионалните здравни инспекции показа, че само 183 хомеопати практикуват легално у нас, а всички останали работят на черно.

Според закона всеки практикуващ неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве трябва да е вписан в регистър на съответното РЗИ. В противен случай подлежи на глоба от 500 до 1500 лв., а при повторно нарушение - от 1500 до 5000 лв. 

В цяла България обаче са регистрирани само 467 лечители, които прилагат някой от седемте разрешени методи. Хомеопатията попада в точка 4 и е описана като метод, при който индивидуално подбрани хомеопатични лекарствени продукти се цели стимулиране на естествените оздравителни сили на организма. Съгласно Закона за здравето практикуващите трябва да имат магистърска степен по медицина или дентална медицина. Хомеопатията обаче е част и от средното образование и съществува като специалност в професионалните гимназии.

Срам

Именно срещу това се обявяват изявени български учени от различни специалности. Те излязоха с подписка и обръщение към просветния министър акад. Николай Денков и здравния министър проф. Асена Сербезова. „Научихме съвсем наскоро, че оставайки неизвестно за българската научна общност, както и за здравомислещите и отговорни за образованието хора, вече повече от 10 години в средното професионално образование у нас се е настанило преподаването на лъженауката хомеопатия“, се посочва в позицията, подписана от 68 учени. Те изразяват възмущението си от съществуването на специалността „Технология на хомеопатичните и фитопродукти” в професионалното направление „Химични продукти и технологии”. Такова обучение се предлага в почти всички професионални гимназии в страната най-малкото от 2013 г. насам, посочват от БАН и допълват, че съществуването на тази професионална квалификация поражда „силното чувство за срам за нашето средно професионално образование“.

Специалност

„Нашата младеж да бъде обучавана на една напълно антинаучна и лъжлива теория и практика, изобличена от световната медицина, химия, физика и биология, е категорично недопустимо“, категорични са учените. Те посочват, че в България производство на хомеопатични препарати практически никога не е имало и няма да има, защото пазарът на тези препарати отдавна е монополизиран от две големи европейски хомеопатични компании производителки. В обръщението към министрите от БАН заявяват, че „този вид антинаучно обучение” трябва да бъде преустановено и се надяват на бързи и решителни мерки хомеопатията да не присъства в средното образование още от следващата учебна година. Предложението на учените е специалността „Технология на хомеопатичните и фитопродукти” да бъде преобразувана само в „Технология на фитопродуктите“.