Б ългарската фондова борса (БФБ) записа през 2021 г. една от най-успешните години в историята си, като оборотът на борсата възлезе на 819 милиона лева, което представляваше ръст със 106% спрямо предходната 2020 г., съобщиха от борсата.

Българската фондова борса (БФБ) записа през 2021 г. една от най-успешните години в историята си, като оборотът на борсата възлезе на 819 милиона лева, което представляваше ръст със 106% спрямо предходната 2020 г., съобщиха от борсата.

През изминалата година броят на сключените сделки на борсата отбеляза ръст от 42% до 86 863 спрямо 2020 година.

На специална церемония БФБ награди и бокерските фирми, постигнали най-високи резултати през 2021 г., както по отношение на оборота, така и като най-голям брой сделки, сключени на борсата.