0

М асово хората се жалят от високи сметки за ток след празниците. Читатели на „Телеграф“ сигнализираха, че сумите за плащане са двойно по-високи, но потреблението им е с несъществена промяна.

На Станислав от София обичайната фактура за еленергия през зимните месеци е около 80 лева, но последната му набъбнала до 160 лв.

В НАВЕЧЕРИЕТО НА КОЛЕДА: Кюстендилско на бунт заради тока, Великотърновско - заради безводие

Човекът споделя, че разликата в потреблението има само от това, че е пуснал лампички за елхата и няма как те да вдигнат двойно сумата за плащане. Мъжът е учуден и дори се съмнява, че има увеличение на цената на тока. Друг случай е на Мариана, която предишния месец платила 75 лв., а за декември сметката й набъбнала до 380 лв. Гергана от София пък споделя, че има увеличение на сметката от 60 на 90 лева месечно. По думите й не е променяла потреблението си, но разликата се появила, откакто й сменили електромера. 

Съвет 

От „Електрохолд“ съветват абонатите в случай на съмнение, че фактурата не отразява реално използваната от тях електроенергия, да подадат сигнал до електроразпределителното дружество ЕРМ Запад за изясняване на причината. Връзката може да се осъществи по най-удобния за клиентите начин – на телефон 0700 10 010, по имейл на klienti@ermzapad.bg, в търговски офис на „Електрохолд“ (списък с адресите и работното време на всички търговски офиси на компанията са публикувани на сайта electrohold.bg). От дружеството извършват обстойна проверка за коректността на отчитане на консумираната електроенергия по всеки получен сигнал и клиентът се уведомява за резултата от проверката.

Уреди 

Процесът на отчитане на електромерите се осъществява при строг контрол и няколко нива на вътрешна проверка. ЕРМ Запад използва рулиращ принцип на отчитане. Тоест отчитането на всеки един електромер се извършва от трима отчетници всеки три поредни месеца.

ИЗПРАЗВАТ ДЖОБОВЕТЕ: Плащат над 6 лева за кубик вода в Разград

За да се намали възможността за субективна грешка, самото отчитане се извършва чрез мобилни терминали, а  GPS координатите на електромера се снемат в момента на отчета. В процеса на отчитане се прави снимка на електромера, която се съхранява директно в системата. Извършва се и софтуерен контрол още в момента на въвеждане на данните.

Услуги 

Ако клиентът има съмнения, че електромерът му не отчита точно, ЕРМ Запад предлага и услугата „Техническа проверка на средство за търговско измерване на място по искане на клиент“. Необходимо е клиентът да подаде искане за извършване на услугата и да заплати съответната такса от 30 лв. 

При несъгласие с резултатите от проверката на електромера от ЕРМ Запад, клиентът има възможност да заяви и проверка на електромера от Главна дирекция „Мерки и измервателни уреди“ срещу заплащане.