0

О добриха българския дизайн на еврото. Българската народна банка приключи процеса по съгласуване и одобрение на дизайна на българските евромонети. След постигането на пълна правна конвергенция на БНБ с приетия през м. януари т.г. нов Закон за БНБ, това е следваща важна стъпка, която институцията изпълни при подготовката за пълноправно членство на страната ни в еврозоната. Това съобщиха от пресцентъра на БНБ.

ВСИЧКО, КОЕТО ТРЯБВА ДА ЗНАЕМ: Вижте отговорите на най-често задаваните въпроси за еврото!

Дизайнът възпроизвежда настоящите символи, изсечени върху българските разменни монети. Мадарски конник – на монети от 1, 2, 5, 10, 20 и 50 евроцента. Св. Иван Рилски – на монета от 1 евро, и Паисий Хилендарски – на монета от 2 евро.

На 6 декември 2022 г. е подписан Меморандум за разбирателство между Република България, държавите – членки на еврозоната, и Европейската комисия за започване на производството на евромонети и за подготвителните задачи преди започване на производството.

След това е одобрен дизайнът за българска национална страна на евромонетите от всички номинали. Също и графичният проект за надпис върху гурта на монетите от 2 евро.

БНБ

Одобреният от УС на БНБ дизайн на българската национална страна на евромонетите е приет с протокол от заседание на Координационния съвет за подготовка на Република България за членство в еврозоната на 16 ноември 2023 г.

На 18 януари 2024 г. дизайнът е изпратен за съгласуване до Европейската комисия и всички държави-членки от еврозоната.

ПРЕДИ ДА ГИ ОТСЕКАТ: Германски сайт продава БГ евро!

Вече има одобрение от Съвета на Европейския съюз на предложения от българска страна дизайн на националната страна на разменни евромонети от 1 и 2 евро, както и 1, 2, 5, 10, 20 и 50 евроцента.

Предстой изработване на евромонети с българска национална страна в количество до 1 млн. броя за всеки номинал за тестване на качеството на произвежданите монети и сертифициране на българския „Монетен двор“ ЕАД.

Пристъпване към редовно производство на необходимите количества евромонети с българска национална страна след Решението на Съвета на ЕС за приемането на еврото от Република България.

КРАЧКА НАПРЕД: Приеха законопроект за БНБ, урежда се еврото като валута

Емитиране на евромонетите с българските символи, считано от датата на приемане на еврото от Република България за законно платежно средство.