0

П редставители на управляващото мнозинство внесоха законопроект за намаляване на членовете на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) от 9 на 5, съобщи БНР.

 

Представители на управляващото мнозинство внесоха законопроект за намаляване на членовете на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) от 9 на 5, съобщи БНР.

 

Вносители са четирима депутати от четирите партии в управляващата коалиция.

Освен това се предвижда съкращаване на броя на членовете в състав "Енергетика" от четирима на двама, както и премахването на изискването за един член на КЕВР с юридически стаж и един член с опит в сферата на икономиката. Според вносителите по този начин се оформя общ пленарен състав от 5 членове, от които един председател, двама членове с опит в енергетиката и двама с опит във ВиК услугите.

Според вносителите на промените в закона, по този начин ще се оптимизира численият състав на КЕВР като независим колегиален орган, като


ще бъдат реализирани значителни финансови и икономии,


като тези средства могат да бъдат пренасочени към по-добро експертно обезпечаване на комисията.

Проектът предвижда по-широки дефиниции на легалните термини "стаж в областта на енергетиката" и "стаж в областта на водоснабдяването и канализацията", като такъв се признава и стажът в органи на Европейския съюз, както и в търговци с аналогичен предмет на дейност, но регистрирани и/или лицензирани на друга държава членка", се посочва в мотивите.

В заключителните разпоредби на законопроекта е записано, че


с влизането му в сила се прекратяват мандатите на членовете на КЕВР с юридически стаж и стаж в областта на икономиката.

Освен това в деня, в който влезе в сила, чрез жребий се прекратява мандата на двама от членовете на КЕВР със стаж в областта на енергетиката.

Миналата седмица в парламента започна дебатът за смяна на представителите на Комисията за енергийно и водно регулиране с изтекъл мандат, включително председателя на регулатора Иван Иванов. Още в началото на процеса обаче бе направена крачка назад - бе отложено приемането на процедурните правила за избора. Изненадващо отлагането дойде от управляващото мнозинство. Точката отпадна от дневния ред на Комисията по енергетика в парламента в четвъртък (13 януари), като бе обяснено, че предстои коалиционен експертен съвет между "Продължаваме промяната", БСП, "Има такъв народ" и "Демократична България", който да излезе с единна позиция.