О нлайн продажбите към крайни потребители в България се увеличават и вече заемат дял от 2,5% от БВП на страната. Очакваният годишен ръст в сектора през 2021 г. на годишна база е 29%, става ясно от European Е-commerce Report 2021, цитиран от БТА.

Онлайн продажбите към крайни потребители в България се увеличават и вече заемат дял от 2,5% от БВП на страната. Очакваният годишен ръст в сектора през 2021 г. на годишна база е 29%, става ясно от European Е-commerce Report 2021, цитиран от БТА.

Въпреки че електронната търговия у нас се развива и навлиза в нови области на обществения живот и икономиката, тя все още е под нивата на повечето страни от Европейския съюз (ЕС). Българите пазаруват онлайн най-вече от местни търговци, следвани от тези от други страни-членки на ЕС и едва след това от търговците от държави извън ЕС. Това става ясно от данни на Българска Е-комерс асоциация (БЕА) и Националния статистически институт (НСИ).

Най-често онлайн поръчваните стоки и услуги у нас са: дрехи, обувки и аксесоари (75%), спортни стоки (24%), мебели и стоки за дома (22%), настаняване в хотели (19,4%) и доставки от ресторанти (18,9%).

Пазаруващите онлайн европейци са значително повече от българите в процентно съотношение - 75 на сто от общото население на ЕС. Най-купуваните от тях стоки и услуги за последните три месеца са дрехи (63%), стрийминг услуги (31%), както и мебели и пособия за дома (29%). За региона на Източна Европа, част от който е и България, 78 на сто от населението има достъп до интернет, а 44% от тях пазаруват онлайн.

Само 52% от фирмите в България имат собствен уебсайт, а 11,8 на сто от тях продават онлайн.