П родукцията в строителния сектор на ЕС нарасна слабо през ноември 2021 г. след по-добър подем през предходните два месеца, в рамките на еврозоната се сви за пръв път от август насам, а в България отбеляза 1,8% ръст след спад през октомври, показват данни на Евростат.

Продукцията в строителния сектор на ЕС нарасна слабо през ноември 2021 г. след по-добър подем през предходните два месеца, в рамките на еврозоната се сви за пръв път от август насам, а в България отбеляза 1,8% ръст след спад през октомври, показват данни на Евростат.

Строителството в ЕС се повиши през ноември с 0,2% спрямо октомври, когато нарасна с 0,7%, като това представлява подобрение в сектора за трети пореден месец. В еврозоната обаче продукцията в строителството се сви през ноември с 0,2% след растеж с 1,2% през септември и с 0,6% през октомври.

Най-силен спад ръст през ноември отбеляза строителството в Румъния (скок с цели 8%), следвана от Унгария (с 5%) и Словакия (с 4,8%). В същото време най-силно понижение на продукцията в строителството беше отчетено в Белгия (спад с 3,7%), Франция (с 1,4%) и Германия (с 0,8%).

Спрямо година по-рано продукцията в строителния сектор на ЕС нарасна през ноември 2021 г. с 1,3%, но след повишение с 3,4% през октомври, докато в рамките на еврозоната строителството се повиши с 0,5% след скок с 3,6% месец по-рано.

Най-силен спад на годишна база в строителството през ноември беше отчетен в Словения (понижение със 17,3%), Белгия (с 8,8%) и Испания (с 5,6%), докато най-силен растеж беше отчетен в Полша (скок с цели 12,7%), Унгария (с 12,3%) и Финландия (с 8,4%).

Според същото проучване на Евростат строителството в България през ноември нарасна с 1,8%, заличавайки спад с 0,6% през октомври, докато на годишна база продукцията в българското строителство нарасна през ноември с 3,2% след понижение с 1,9% месец по-рано.