М нозинството на Народното събрание подкрепи на две четения ратификацията на Паралелното споразумение за защитен механизъм между България и Единния съвет за преструктуриране. Това е една от европейските структури, свързана с Банковия съюз, която е отговорна за справяне с потенциални проблеми в значимите банкови институции в еврозоната.

Мнозинството на Народното събрание подкрепи на две четения ратификацията на Паралелното споразумение за защитен механизъм между България и Единния съвет за преструктуриране. Това е една от европейските структури, свързана с Банковия съюз, която е отговорна за справяне с потенциални проблеми в значимите банкови институции в еврозоната.

В държавния ни бюджет ще бъдат отделени близо 188 милиона лева, които България може да предостави като заеми в рамките на Общия защитен механизъм. Ратификацията на споразумението е част от законодателната рамка, която страната ни трябва да приеме по пътя към приемането на еврото.

В паралелното споразумение е определена максимална сума, до която могат да бъдат предоставени заеми от България. Изчислената максимална сума за страната ни е 187 923 874 лева. Страната ни като кредитор по паралелното споразумение ще решава, дали да отпусне исканият заем за всеки конкретен случай на базата на установените критерии и при спазване на процедурите, заложени в споразумението.

Румен Гечев от БСП обясни: "Тези, малко под 200 000 000 лв. се включват в бюджета всяка година на България. Те се ползват само, когато България е съгласна спрямо решенията на Единния механизъм за преструктуриране и този кредит е на основата на пазарни условия. Т.е. тук не става дума, че българската държава ще подарява някакви пари на банки в криза".

Съгласно ратификацията, всеки заем се отпуска с първоначален падеж до 3 г., като падежът може бъде удължен за целия заем или за част от него до максимум 5 години. Когато заемът е поискан за финансиране на подпомагане с оглед на осигуряване на ликвидност от Единния фонд за преструктуриране, неговият първоначален падеж е 12 месеца. Общият защитен механизъм, осигурен чрез паралелното споразумение, ще бъде на разположение за 10-годишен период.