0

С оциалните помощи за дърва и въглища може да бъдат спрени като част от мерките за подобряване на качеството на атмосферния въздух. Това стана ясно от думите на заместник министър-председателя по климатичните политики и министър на околната среда и водите Борислав Сандов в отговор на питане на депутата Стефан Шилев.

Социалните помощи за дърва и въглища може да бъдат спрени като част от мерките за подобряване на качеството на атмосферния въздух. Това стана ясно от думите на заместник министър-председателя по климатичните политики и министър на околната среда и водите Борислав Сандов в отговор на питане на депутата Стефан Шилев.

„В комуникация съм с Министерството на труда и социалната политика за това, че помощите по формата въглища и дърва може би следва да бъдат прекратени, тъй като задълбочават проблема”, заяви Сандов от трибуната в Народното събрание.

От отговора на министъра стана ясно още, че 30% от замърсяването в София с фини прахови частици е причинено извън рамките на Столична община. „Това са трансгранични замърсявания и замърсявания, които идват от съседни общини, най-вече Перник. Замърсяванията идват най-вече от битово отопление и транспорт, но сериозни емитери са определени от определени индустриални предприятия, кариери от съседни градове, трансгранично замърсяване от Северна Македония и Сърбия поради преноса на частици от вятъра”, посочи Сандов.

„Според данните през последната година има занижаване както в среднодневните стойности за година така и броя превишавания като дни през годината. Местните власти могат да приемат по-сериозни мерки. След очаквано негативно решение от съда в Люксембург може би ще трябва да се пристъпи към по-крути мерки”, каза още заместник министър-председателят.

Министърът обясни, че има уверението на столичния кмет, че се работи по изграждането на зона център и външен център с по-ниски емисии. Националното представителство на студентските съвет са пожелали обособяването на такава и в Студентски град.
По отношение на финансирането на мерките в борбата с мръсния въздух министърът посочи, че по ОП „Околна среда” 2014-2020г., която ще приключи в края на 2021-а, са осигурени 122 млн. за мерки за битово отопление и 500 млн. лева за обществен транспорт. В следващия програмен период 2021-2027 са предвидени 750 млн. за подобрявана на качеството на атмосферния въздух, ако бъдат оборени. Отделно в бюджета за 2022-а също са заложени средства. Там са заложени 30 млн. лв. за мерки за опазване на чистотата на въздуха и отделно 47 млн. лв. по нов механизъм.