М инистерството на труда и социалната политика добави към Националната класификация на професиите и длъжностите професията „Хижар“, информираха от Българския туристически съюз. 

Министерството на труда и социалната политика добави към Националната класификация на професиите и длъжностите професията „Хижар“, информираха от Българския туристически съюз. 

Оттам поясняват, че така всички хижари ще могат да бъдат назначавани на длъжността, която реално заемат, а не както беше досега - да заемат по документи длъжности, които не отговарят на спецификата на положения труд като например "салонен управител". 

Промяната е в сила от началото на годината, всички стопани на хижи вече могат да преназначават своите хижари.