П рез следващите години ще има възможности за онлайн изпитване и оценяване в училище, предвижда Меморандум за разбирателство между Министерството на образованието и науката и Google. Пилотно вече се експериментира в някои български училища за провеждането на онлайн изпитвания, като миналата седмица бе първата пробна дигитална матура.

През следващите години ще има възможности за онлайн изпитване и оценяване в училище, предвижда Меморандум за разбирателство между Министерството на образованието и науката и Google. Пилотно вече се експериментира в някои български училища за провеждането на онлайн изпитвания, като миналата седмица бе първата пробна дигитална матура.

Технологичната компания ще предостави някои от своите дигитални инструменти за сътрудничество и продуктивност за всички ученици и учители в България. По този начин те ще разполагат с допълнителни ресурси, които да подпомогнат тяхното обучение, изпитване и оценяване. Според подписания Меморандум за разбирателство това ще стане чрез използването на платформата на Google за образованието и допълнителните ѝ функционалности и инструменти.

Сключването на Меморандума е част от политиката на МОН за дигитализация на българското образование. В последните години бяха направени значителни инвестиции за изграждането на безжични мрежи във всички държавни и общински училища, бяха доставени над 20 хил. персонални и преносими компютри и таблети, близо 4000 класни стаи бяха снабдени с интерактивни дъски и дисплеи с вградени компютърни модули и достъп до интернет, посочват от ведомството.

Световният технологичен гигант ще продължи да поддържа и безплатен за учениците и учителите достъп до платформата си Google Workspace for Education чрез управляваните от министерството профили на ученици и учители. Платформата предоставя и възможност за отдалечено провеждане на занятията.

Страните по Меморандума също ще си сътрудничат, за да предоставят достъп до програми за професионално развитие на учители и в изучаването на нови начини, по които дигиталните технологии, като изкуствен интелект и анализ на данни, могат да подпомогнат образователните процеси за ученици и учители.

Използването на новите възможности и модули е част от цялостната концепция на Министерството на образованието и науката за персонализация на ученето.