С толичани и жителите на останалите големи градове ги напускат и бягат на село. Това сочи редовното изследване за регионалното развитие на България на Института за пазарна икономика.

През 2020 г. всички големи градове отчитат отлив на население. В същото време общо 205 общини, най-вече край областните центрове, отбелязват положителен механичен прираст, което е безпрецедентно в новата история на страната. Въпреки тази корекция, дължаща се на ограничителните мерки в пандемията, дългосрочната демографска тенденция остава в посока на все по-голяма концентрация на население в градовете. В рамките на последното десетилетие населението на 26 области в страната намалява. Единствено в София и в Кърджали се наблюдава обратната тенденция.

Същевременно големите градове продължават да са основен генератор на българската икономика, като значим пример е София, която формира 43% от брутният вътрешен продукт на страната. Открояват се и Пловдив с около 8% от икономиката ни, Варна със 7%, Бургас с 4% и Стара Загора с около 4%. Продължава тенденцията Северна България значително да изостава в икономическото си развитие спрямо Южна. Столицата изпреварва над два пъти другите големи икономически центрове - Варна, Стара Загора и Пловдив. Частта от БВП на човек е от 33 хил. лв. средно в София до под 7 хил. лв. средно в Силистра. Запазват се и различията на пазара на труда. Докато в големите градове заетостта е около или над 70 на сто, то пет области имат под 60% заетост – всичките в Северна България.

Най-високи резултати на държавните зрелостни изпити по български език и литература през 2021 г. се отбелязват в столицата София (4,58), Смолян (4,44) и Варна (4,39). В областите София (столица) и Смолян за поредна година се наблюдава и много нисък дял на слабите оценки.

Изследването на ИПИ се изготвя с подкрепата на фондация "Америка за България".