0

Н а 19-и март (събота) от 9.00 часа ще се състои първият от общо три отдалечени предварителни кандидатстудентски изпити по математика за прием в Технически университет – София. Той ще се проведе чрез използване на специализирана университетска платформа и приложението Google Meet.

На 19-и март (събота) от 9.00 часа ще се състои първият от общо три отдалечени предварителни кандидатстудентски изпити по математика за прием в Технически университет – София. Той ще се проведе чрез използване на специализирана университетска платформа и приложението Google Meet.

Допуснатите до изпита трябва да имат отдалечен достъп чрез непрекъсната интернет връзка до компютърна конфигурация с налични и работещи видеокамера и микрофон. Той ще продължи 4 астрономически часа, разделени на два модула по 120 минути, като между тях има 15 минути задължителна почивка. Първият модул се състои от 20 задачи с по-малка трудност, като всяка вярно решена задача носи 1 точка. Вторият модул се състои от 10 задачи с по-голяма трудност, като всяка вярно решена задача носи 2 точки. Максималният брой точки от теста е 40.

Техническият университет – София и тази година провежда своята кандидатстудентска кампания във формата на онлайн студиа, които всяка седмица в периода от 24.02. до 12.05.2022 г. се излъчват в YouTube канала на ТУ – София в youtube.  По време на онлайн срещите декани, преподаватели и изявени студенти представят над 30 бакалавърски специалности на 14-те факултета на ТУ – София, като 4 от тях са нови - „Интелигентни системи и изкуствен интелект“, „Интелигентни системи и изкуствен интелект – на английски език“, „Анализ на данни“ и „Киберсигурност“.