0

С ъществува много специална и рядка група кучета, наричани от изследователите "надарени учащи думи", които имат особен талант: умеят да научават имената на множество играчки.

Те научават тези имена бързо и ги помнят с месеци.

В ново проучване експертите искат да видят дали тези надарени кучета, които учат думи - а те са много малко в световен мащаб - имат някакви специални личностни характеристики в сравнение с останалите кучета.

Оказва се, че имат: при анализа на 21 надарени кучета и 144 типични кучета, които не притежават необичайната способност да научават имена на множество обекти, е установено, че надарените кучета са оценени от собствениците си като по-игриви от останалите кучета.

"Това проучване показва, че съществува връзка между изключително високите нива на игривост и надареността при научаването на словесни етикети на обекти при кучетата", казва етологът Адам Миклоши от университета Eötvös Loránd в Унгария.

За това изследване са използвани бордър коли, тъй като повечето от надарените кучета, които учат думи, са от тази порода (макар че не е вярно, че повечето бордър коли са надарени). Бордър колитата са и работни кучета, за които се знае, че вече са по-игриви от неработещите породи.
Въз основа на въпросниците, попълнени от собствениците на кучета, игривостта е единствената характеристика, по която надарените кучета показват някаква разлика.

Интересно е, че и преди е било изказвано предположение, че определяща черта при надарените хора е тяхната отвореност към преживяванията - косвен показател за игривост.

Екипът смята, че изследването може да доведе до повече проучвания, разглеждащи връзката между надареността и личността. Ако смятате, че вашето куче проявява тази рядка способност да запомня имената на множество предмети, можете дори да участвате в изследването.

Един от въпросите, които биха могли да бъдат разгледани в бъдеще, е защо точно тази зависимост е налице. Възможно е надареността да обуславя игривостта или пък игривостта да обуславя ученето - а може би е някъде по средата.

Когато се докаже, че надарените кучета, които учат думи, са в състояние да запомнят имената на множество предмети, това се случва по време на игрив социален контекст. С други думи, на по-игривите кучета може да се предоставят и повече възможности за учене, защото те винаги играят.
Нещо повече, известно е, че игривите кучета по-бързо установяват зрителен контакт с хората. Това е друга черта, която може да доведе до това те да получат допълнителни възможности за учене, защото комуникацията се установява по-бързо.

"Важно е да се отбележи, че положителната връзка между игривостта и надареността при изучаването на предметни етикети може да се появи по два доста различни начина, които не е задължително да се изключват взаимно", пишат изследователите в публикувания си документ.

Първо, възможно е някои индивидуални кучета да имат генетична предразположеност към много игри, които след това собствениците насърчават. Игровите взаимодействия стават още по-преувеличени и продължават по-дълго.

Второ, някои собственици на бордър коли може да са наясно, че породата е известна с игривостта си, като я насърчават независимо от предразположението на отделното куче. Тук факторите на околната среда (собственикът) са тези, които биха насърчили преувеличената игра.

Изследователите излагат тези противоположни хипотези, за да покажат, че ще са необходими допълнителни проучвания, за да се разбере дали игривостта е резултат от това, че кучетата са по-надарени, или обратното.

"Важно е да се отбележи, че това изследване не означава непременно, че игривостта е тази, която кара този талант да се появи", казва Миклоши.