0

П сихолози от университета в Луисвил проведоха анкета сред американски учени. Всеки респондент беше попитан дали той или някой, когото познава, е виждал полет на НЛО или друг въздушен феномен, който не може да бъде идентифициран като известен самолет или природен феномен.

19 процента от анкетираните са заявили, че те или техни познати са се срещали с НЛО.

Авторите на проучването уточняват, че сред общия брой респонденти процентът на видени НЛО може да е значително по-нисък - сред 39 984 учени, на които е зададен въпросът, само 1460 са отговорили, а 144 са се идентифицирали като свидетели на НЛО или познати на такива свидетели .