0

Б изнесдама е глобена от Софийския окръжен съд заради опит за измама със субсидии и изготвяне на документи с невярно съдържание. Това е станало след разследване на Европейската прокуратура, съобщи БНР.

От името на фирмата тя е подала молба до Държавен фонд "Земеделие" по мярка "Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности", за да получи финансиране и оборудване за автосервиз на стойност около 200 хиляди евро, от които 85 на сто се осигуряват безвъзмездно от ЕС, а 15 на сто - от държавата.

Разследването е установило, че тя е подала документи с невярно съдържание, в това число фалшиви свидетелства за обучение, фалшиви строителни книжа и фалшиви оферти за закупуване на оборудване, за да получи финансирането. В резултат средствата не са ѝ били изплатени.