0

563 затворници работят извън решетките. Това съобщиха за „Телеграф“ от Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ към Министерството на правосъдието. За година те изкарват около 4 милиона лева от заплати.

Към 10 ноември т.г. общият брой на лишените от свобода с влезли в сила присъди е 5513. Само онези от тях, които изтърпяват наказание в затворнически общежития от открит тип, се поставят при смекчен надзор и могат да работят извън района на общежитието без охрана. В момента най-много са излизащите на работа от Бургаския затвор – 109, сочи статистиката на ГДИН. 

Фирми

На второ място е затворът в Ловеч, където 107 пандизчии работят навън. От Софийския затвор излизат на работа 106, а от Старозагорския и Варненския, съответно 78 и 71. Търкащите нара в Пазарджишкия зандан, които излизат навън, за да се трудят, са 50, а във Врачанския – 32. От затворите в Плевен и в Сливен пускат на работа по 29 лишени от свобода, от Пловдивския – 16, а от затвора в Белене няма наети затворници от фирми. Работата намалява срока на изтърпяване на наказанието и затова почти всички затворници имат желание да работят. Два работни дни се смятат за три дни лишаване от свобода. При изпълнение на трудовите норми под 100% се зачита съответна част от работния ден. При липса на трудови норми работните дни се зачитат в съответствие с уплътняването на работното време.

Заплащане

За разлика от многообразните трудови дейности в цехове в самите затвори във външните фирми затворниците полагат обща неквалифицирана работа, т.е. те са наемани като общи работници. От ГДИН съобщават още, че за труда си лишените от свобода получават като възнаграждение 40% от минималната работна заплата за страната. За 2021 г. преведената обща сума от всички фирми, наемащи затворници, е 3 764 079 лв., а за първите 9 месеца на тази година те са заработили 3 495 616 лв. 

Условия 

Според Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража със заповед на главния директор на ГДИН на отделни затворници може да бъде разрешавано да нощуват на работните обекти извън общежитието. Контролът и проверката в тези случаи се възлагат на началника на съответното общежитие. Не такъв обаче бил случаят с 32-годишния сириец Абдо, който избяга по време на работа и не се върна в общежитието към затвора в Стара Загора. Липсата му била забелязана на 3 ноември т.г. към 14 ч., когато не се върнал от работния обект заедно с групата си, която метяла около затвора. Фризьорът от Харманли със статут на бежанец у нас изтърпяваше присъда от 1,5 г. затвор за склоняване към грабеж на 1400 лв. След осъждането бил преведен в затворническо общежитие Верея, а от 3 октомври работел доброволно и безвъзмездно. След като избяга от затвора, възползвайки се от времето, в което работел навън, от Абдо няма и следа.  

Благини

Освен работа извън района на общежитията от открит тип без охрана затворниците в тях имат право и на други благини – да ползват медицинска помощ в лечебните заведения извън местата за лишаване от свобода, включително стационарно лечение без охрана. Те могат и да присъстват на културни, спортни, религиозни и други мероприятия, провеждани в населеното място по местонахождение на общежитието. Имат право и да се обучават в училища и дори да бъдат включвани в курсове за придобиване на специалност или за повишаване на квалификацията заедно със свободните граждани.

Затворниците, които през последните 10 месеца са работили най-малко 8 месеца, имат право и на годишна почивка от 14 работни дни. Жените в затвора имат право на почивка при бременност и раждане в размерите, установени за платения отпуск на работничките и служителките. Времето на почивката им се зачита за работни дни.

Намаляват наказанието си с доброволен труд

С изрично писмено съгласие на лишените от свобода администрацията на затвора може да им възлага доброволен неплатен труд за благоустройство, поддържане и хигиенизиране на помещенията и района на затвора извън дежурствата по поддържане на реда и хигиената. Те помагат да полагат доброволен неплатен труд и за поддържане на културни, исторически или архитектурни паметници, на държавни или общински обекти. Могат да работят без пари за възстановяване на щети от пожари и стихийни бедствия. Времето, през което затворниците са положили доброволен труд, също се зачита за намаляване срока на наказанието.


КАРЕ!
По-малко фирми ги наемат 
Броят на фирмите, които наемат затворници, обаче намалява. През 2019 г. на външни обекти са бачкали най-много лишени от свобода в занданите в София, Стара Загора, Бургас и Пловдив. През 2020 г.  – от затворите в София, Пловдив, Стара Загора и Бургас. Общият брой на външните обекти на всички затвори през 2019 г. е бил 489, а на цеховете в затворите – 29. Година по-късно обаче общият брой на външните обекти на всички затвори вече е бил 310, а на цеховете в затворите – 28. Това означава, че  намалява търсенето на работници от затворите от външни фирми, докато цеховете зад решетките са почти постоянен брой.