0

Какво представлява телемедицината?

Телемедицина е част от дигиталното здравеопазване и представлява предоставяне на медицинска услуга от разстояние, без да има физически контакт между лекаря и пациента. С напредването на изкуствения интелект, технологиите и дигиталните устройства това става чрез интернет връзка с електронно устройство: 

  • компютри; 
  • таблети; 
  • смартфони;
  • смарт часовници. 

Обменът на информация между лекар и пациент може да става в чат, видеоразговор, разговор по телефона, изпращане на мейл или кратко съобщение. Ползите от изкуствения интелект при свързването между лекар и пациент станаха особено видими по време на извънредни ситуации като пандемията от COVID-19, когато телемедицината много пъти се оказа единственият начин за получаване на консултация в името на запазване на физическото и психическото здраве. 

Какви видове телемедицински услуги съществуват?

Обменът на медицинска информация по интернет – резултати от лабораторни и образни изследвания, рецепти и др., също е телемедицина и се практикува от години в почти всички специалности на медицината: неврология, дерматология, педиатрия и много др. Съвременното развитие в сферата на изкуствения интелект предлага и специализирани платформи, в които пациентът влиза и се свързва със своя лекар на момента. 

Предимства и недостатъци

Скоростта на достъпа до медицинската услуга е несравнима спрямо традиционния начин за посещение при лекар и това е едно от основните предимства на телемедицината. Отпадат необходимостта от транспорт и придвижване, както и вземането на отпуск, за да отиде човек на лекар. И докато за столицата и по-големите градове у нас това може се сметне просто за удобство, за живеещите в отдалечени райони е единствената реална възможност да получат медицинска помощ и то неотложно. Чрез дигиталните медицински услуги възможностите на пациентите се изравняват, независимо в коя точка на страната живеят. Това е особено важно за пациенти, които имат нужда от лекари с по-редки специалности, както и за хората, в чиито райони липсва осигуреност с всички медицински специалности. Така се спестяват и разходи – от транспортни за пациента до режийни по осъществяването на физическо посрещане, прием, преглед, записване и обработка на информация от служители за лечебното заведение.

Кои пациенти се нуждаят от нея?

Освен доказаното предимство за равен, лесен и бърз достъп до медицинска услуга за всички пациенти, телемедицината предлага и много предимства що се отнася до извънболничното наблюдение на хронично болните пациенти. Възможностите за проследяване и контрол на състоянието - в реално време, в домашното или обичайното работно ежедневие на пациента, са многократно подобрени. Комуникацията между лекар и пациент е улеснена и директна, без да се налага записване на час за консултация и изчакване на ред. При заболявания като диабет например устройства, базирани на телемедицина, осигуряват денонощно проследяване на кръвната захар и подават сигнал за настъпили промени, които изискват медицински действия, обясняват специалистите на многопрофилна болница “Уни Хоспитал”. 

Развитието по темата “изкуствен интелект” продължава с бързи темпове и са разработени и  специални устройства и приложения и за други хронични заболявания, така че да има възможност за бърза реакция при такива промени в състоянието и жизнените функции, които изискват консултация с лекар или оказване на спешна помощ. За целта се осъществява пренос на данни за контролираните показатели и функции по електронен път към лекаря или дежурния в лечебното заведение, с което е свързан пациентът чрез телемедицина. Това е т.нар. направление “телемониторинг”, при което изкуственият интелект е изключително полезен.

Как изкуственият интелект ще помогне в поставянето на диагнози?

При остри сърдечно-съдови инциденти чрез телемедицина се скъсява времето от началото на симптомите до началото на интервенционалната терапия в специализиран център, а това подобрява и крайния терапевтичен резултат. За целта първото изследване на сърдечните функции, извършено от спешния екип в дома на болния, се изпраща по електронен път и диагнозата се консултира с дежурния лекар в лечебното заведение, където очакват пациента. Още в линейката стартира и първоначалната терапия. Всичко това е възможно чрез другото направление в телемедицината – запис и изпращане на данни или асинхронна медицина, при което лекари с различно местонахождение споделят информация за състоянието на пациента на етапа диагностика и преценяване на лечението.

Третата категория е интерактивната телемедицина, която позволява комуникация в реално време между лекар и пациент. Консултацията може да бъде проведена чрез видео връзка или по телефона.

Бързото усъвършенстване в сферата е свързано с все по-широкото навлизане на изкуствения интелект в здравеопазването. Обработка на огромни бази здравна информация за кратко време вече е възможна благодарение на изкуствения интелект и това улеснява и прецизира диагностичния процес, ускорява и подобрява разчитането на данните от образната диагностика, скъсява безпрецедентно процеса при създаването на нови лекарства и др. Изкуственият интелект навлиза в ежедневието на всеки пациент и чрез медицинските устройства, които имат сензори за дистанционно наблюдение и контрол на жизнени показатели и функции.

Следващата практическа област на приложение на изкуствения интелект в полза на пациентите се очаква да бъдат специализираните здравни грижи, които ще се усъвършенстват.