0

„6 от 49“: Числа – 4, 5, 11, 35, 43, 44. Печалби: 6 – няма, 5 – 2 по 26 808,00 лв., 4 – 500 по 118,50 лв., 3 – 12 225 по 7,90 лв. ДЖАКПОТ: 6 110 175,65 лв.

„6 от 49“: Числа – 4, 5, 11, 35, 43, 44. Печалби: 6 – няма, 5 – 2 по 26 808,00 лв., 4 – 500 по 118,50 лв., 3 – 12 225 по 7,90 лв. ДЖАКПОТ: 6 110 175,65 лв.

„6 от 42“: Числа – 1, 4, 11, 19, 26, 31. Печалби: 6 – няма, 5 – 20 по 852,00 лв., 4 – 540 по 31,60 лв., 3 – 7081 по 3,40 лв. ДЖАКПОТ: 486 621,25 лв.

„5 от 35“: I теглене: 6, 17, 18, 21, 27. Печалби: 5 – 1 по 31 366,10 лв., 4 – 386 по 106,00 лв., 3 – 12 026 по 5,30 лв. II теглене: 13, 16, 20, 26, 33. Печалби: 5 – няма, 4 – 335 по 168,90 лв., 3 – 9745 по 8,20 лв.

„Тото джокер“: Позиции – 2, 3, 8; цифри – 6, 8, 9. Печалби: 3 – 1 по 98 558,60 лв., 2 – 399 по 137,10 лв.

„Зодиак“: Числа – 5, 11, 12, 21, 31; зодия 6 – Дева. Печалби: 5+1 – няма, 5 – няма, 4+1 – 1 по 5000,00 лв., 4 – 22 по 500,00 лв., 3+1 – 35 по 100,00 лв., 3 – 462 по 10,00 лв., 2+1 – 381 по 5,00 лв., 1+1 – 1927 по 1,50 лв., 2 – 4101 по 0,80 лв., 1 – 3233 по 1,00 лв. ДЖАКПОТ: 3 000 000,00 лв.

„Рожден ден“: Година 45, месец 9, дата 9, ден 7. Печалби: I група – няма, II група – няма, III група 1 по 470,10 лв., IV група – 2 по 146,90 лв., V група – 6 по 49,00 лв., VI група – 11 по 21,40 лв., VII група – 16 по 18,40 лв., VIII група – 31 по 7,60 лв., IX група – 64 по 5,50 лв., X група – 78 по 5,30 лв., XI група – 155 по 3,00 лв., XII група – 239 по 2,50 лв., XIII група – 606 по 2,00 лв., XIV група – 1721 по 1,20 лв., XV група – 2617 по 1,30 лв. ДЖАКПОТ: 14 694,00 лв.

Втори тото шанс

Форд Фокус Игра 6/49 Фиш № 194506111 Район Нова Загора