0

С лед тревожните съобщения за масово поразяване на птици в Западна Европа от птичи грип „Телеграф“ се обърна към агенцията по храните за превантивни съвети към стопаните, които отглеждат птици. Както индустриалните, така и тези, които имат кокошки, пуйки, патици в задния си двор.

Първото, което трябва да направят стопаните, независимо дали са големи или малки, е необходимо да отглеждат птиците си в закрити помещения. Те трябва да са обезопасени така, че до тях да нямат достъп диви и синантропни птици и гризачи, за да ги предпазят както от вируса на инфлуенца, но така и от други заболявания.  Поясняваме, че става дума за диви животни, които в различни периоди на годината обитават човешките жилища. Такива са главова въшка, креватна дървеница, гризачите, основно мишки и плъхове, бухали, сови, белки и др.

Гълъбите могат да пренасят вируса.

 Гълъбите могат да пренасят вируса.
Телеграф

Много е важно също така според експертите на БАБХ стопаните да съхраняват на закрито и в добре затварящи се съоръжения фуражите, с които изхранват птиците си. Освен това през този период да избягват изложби и пазари за птици, както и други стопанства за отглеждане на птици, за да не пренесат евентуално вируса в своите стада. Или пък самите те да не станат преносители.  Тъй като вирусът се пренася основно чрез дивите птици, е от изключителна важност ловците да спазват добри правила за биосигурност след лов и посещения в гората. Да не влизат с дрехите, с които идват от гората при птиците, също така веднага да ги подложат на дезинфекция, като най-естественият начин е да ги пуснат в пералнята. В допълнение на всичко това трябва да извършват регулярно почистване и дезинфекция на помещенията за отглеждане на птици и да ограничат достъпа до тях на външни хора.

Важно е да се знае, че гълъбите също могат да пренасят инфлуенцата по птиците или т.нар. птичи грип. От една страна, е знак за внимание към хората, които отглеждат гълъби и посещават регулярно пазари за тези птици. От друга, предвид факта, че този  вирус може да бъде причина и за заболяване на хора. Причината е, че той има зоонозен характер, обясниха от БАБХ. Важно е да се знае обаче, че към настоящия момент няма данни циркулиращият щам на вируса, засягащ птиците, да проявява зоонозен характер и да заразява хората. Въпреки това тези, които работят и полагат грижи за птици, е необходимо да спазват правилата за добра лична хигиена. Така ще опазят личното си здраве и на хората, с които контактуват.

Доматите се третират с птичи тор, след като ферментира.

 Доматите се третират с птичи тор, след като ферментира.
Телеграф

При ферментация на пилешкия тор вирусът изчезва 

Няма пречка торът, добит от птици, да се използва за подхранване на растения, и по-специално доматите, казаха от БАБХ. С цел предпазване от разпространението на болестта в околната среда торът обаче трябва да премине през задължителната обработка, която е добре позната на всички градинари. Тя способства за освобождаването му от вируса, в случай че има такъв в тора. „Телеграф“ многократно е описвал как да се обработи птичия тор, преди да се използва. Поставя се в огромен съд с вода на топло и периодично се разбърква, докато ферментира. След около две седмици сместа е безопасна за използване и подхранване на растенията.