0

Н аднормените средноденонощни температури и регистрираните необичайно високи максимални стойности около и над 20°С, достигащи на места до 23-24°С (Видин, Монтана, Кнежа, Ловеч, Велико Търново, Русе, Пловдив, Пазарджик, Стара Загора, Хасково, Елхово, Сливен) през февруари доведоха до възобновяване на вегетационните процеси при есенните посеви и преждевременно развитие и набъбване на пъпките при костилковите овошки и някои семкови видове – ябълка, агростанции Николаево и Новачене.

Поднормените валежи през месеца не позволиха да се достигне до пълно насищане в еднометровия почвен слой (ППВ) в някои райони на Северна Централна и Източна България и отделни места от Горнотракийската низина, съобщават от Секция „Агрометеорология“ при НИМХ.

Прогноза

През първите дни от първото десетдневие на март се прогнозират температури над климатичните норми и условия за протичане на вегетация при земеделските култури. До края на периода се очаква понижение на температурите до стойности близки до климатичните норми, близки до биологичния минимум, необходим за протичане на вегетационните процеси при зимните житни култури.

През второто и третото десетдневие на март агрометеорологичните условия ще се определят от динамично време. Прогнозираните наднормени температури ще осигурят активно протичане на вегетационните процеси при земеделските култури. През месеца при пшеницата и ечемика ще се наблюдава фаза братене, а при най-напредналите в развитието си посеви в Дунавската равнина в края на март ще протича начало на фаза вретенене. При овощните култури ще се наблюдават различни фази, от набъбване и разпукване на пъпките до цветен бутон и начало на цъфтеж при раноцъфтящите костилкови видове – кайсия, праскова, череша. През март прогнозираните минимални температури до минус 5°С, в зависимост от продължителността на задържане, ще представляват опасност за напредналите в развитието си овощни култури във фазите бутонизация и цъфтеж.

Очакваните валежи в края на първото, в средата на второто десетдневие и в края на месеца ще увеличават влагозапасите в еднометровия почвен слой.

Дейности

Прогнозираното неустойчиво време през месеца ще ограничава възможностите за провеждане на сезонните агротехнически дейности. По-подходящи условия за извършване на предцъфтежни растителнозащитни пръскания при овошките срещу ранно кафяво гниене, сачмянка, къдравост по прасковата, струпясване по семковите ще има през първата половина от първото десетдневие, в началото и в края на второто. През март започват да текат оптималните агротехнически срокове за сеитбата на слънчоглед – от 15 март за Южна България и от 25 март за Северна България.