0

С ухо е и ще има качествена реколта. Българските зеленчуци са в много добро състояние. Това съобщи за „Телеграф“ климатологът проф. Георги Рачев. Той препоръча на всички от агробизнеса да обърнат внимание на животните да е проветриво. „Тези, които могат, да поливат - капково, с вади, няма значение, сега е времето за качествена реколта“, каза още климатологът.

Българските зеленчуци са в много добро състояние

 Българските зеленчуци са в много добро състояние
iSTOCK

Жега

Жеги ни очакват през настоящата седмица. През периода отново се прогнозират екстремно високи максимални температури до и над 40°С, сочи прогнозата на агрометеоролога към НИМХ Дукена Жолева. Според нея тези стойности ще се отразят неблагоприятно върху фертилността на полена при зеленчуковите култури и късните хибриди царевица, ще повишат риска от повреди – листни пригори и окапване на цветовете и завръзите при зеленчуковите култури от късното полско производство.

Валежи

Очакваните валежи през периода ще бъдат с локален характер и в по-голямата част от полските райони развитието на земеделските култури ще протича при дефицит на почвена влага. Вследствие високите температури и отсъствието на валежи със стопанско значение през второто десетдневие на юли нивото на влагозапасите в еднометровия почвен слой рязко се понижи. На много места в полските райони почвените влагозапаси при пролетните култури в 50 см слой са под 55% от ППВ (Новачене, Бъзовец, Кнежа, Русе, Карнобат), което ще налага и следващия период прилагане на повишени поливни норми при късните пролетни и зеленчукови култури, при овошките и лозите, при които протича интензивно нарастване на плодовете.

През третото десетдневие на юли при царевицата, в зависимост от ранозрелостта й, ще се наблюдават различни фази - от изметляване, цъфтеж на метлицата и изсвиляване при късните хибриди до фаза млечна зрелост (Новачене) при ранните хибриди царевица. При слънчогледа, засят в агротехнически срок, ще протича наливане на семената, при полския фасул ще се наблюдава фаза узряване.

Вредители

И през следващия период растителнозащитните пръскания срещу брашнестите мани при зеленчуковите култури, срещу плодовите червеи и акарите при овошките, срещу оидиума и гроздовите молци при лозата трябва да се провеждат през хладните часове от деня с препарати с подходящ карантинен срок, съобразен с периода на зреене на културите. През периода се очакват градушки - поредно изпитание за земеделските култури. Желателно е засегнатите от градушка зеленчукови и овощни култури при първа възможност след явлението да се третират с медсъдържащи фунгициди.