0

С  4 572 693 лева от собствените си приходи Тракийския университет ще довърши изграждането и оборудването на два учебни корпуса, замразени поради липса на средства, съобщи ректорът доц. Добри Ярков.

С  4 572 693 лева от собствените си приходи Тракийския университет ще довърши изграждането и оборудването на два учебни корпуса, замразени поради липса на средства, съобщи ректорът доц. Добри Ярков.

Срокът за строително-ремонтните работи е 600 календарни дни.

Двата корпуса са започнати преди повече от две десетилетия. Те са предназначени за нуждите на различни специалности. Според документацията корпусите са с брутна застроена площ от малко над 7 000  кв м, като към тях е добавен и голям гараж на приземното ниво. В хода на изпълнението на проекта ще бъдат осъществени и мерки за енергийна ефективност на сградите.

На 19 януари ректорът даде старт за довършването на учебната база. През пролетта на м.г. беше подновена и работата по учебната база на висшето училище на територията на курорта Старозагорски минерални бани, която е започната преди повече от 3 десетилетия и разполага с 4305 кв. м. обща застроена площ на 4 етажа. Проектът предвижда там да има конферентни и многофункционални зали, учебни семинарни зали и кабинети, кухненски блок със столова, вътрешен басейн, стаи и апартаменти за отдих.

Тракийски университет – Стара Загора е основан през 1995г. Там се обучават над 8200 студенти от България и света, от  близо 600 висококвалифицирани преподаватели, както и от гост лектори от други университети в страната и чужбина, в  72 бакалавърски специалности и магистърски програми. Университетът провежда повече от 70 докторски процедури. Издадени са и над 15000 свидетелства за квалификации и следдипломни специализации. В структурата му са включени 9 структурни звена: Аграрен факултет с учебно-експериментална база, Ветеринарномедицински факултет с клиники, Медицински факултет с Университетска болница, Педагогически факултет, Стопански факултет, Факултет Техника и технологии-Ямбол, Медицински колеж-Стара Загора, Филиал – Хасково, Департамент за информация и повишаване квалификацията на учителите.