0

О бучителен център за родители на деца с диабет и дневен стационар ще бъдат изградени в Националната детска болница. Това съобщиха за „Телеграф“ от Министерството на здравеопазването след запитване. 

Предвидено е да има още колцентър за специализирана консултативна помощ и портал за телемедицина. На 22 май официално бе одобрен подробният устройствен план, което е първата стъпка за започването на строителството. Предстои събарянето на постройки, които се намират в парцела в квартал "Горна баня". 

„Очакванията ни са до края на 2023 г. да бъде направено заданието за проектиране, а през 2024 г. да започне реалното строителство на болницата“, заявиха от ресорното ведомство. Оттам подписаха договор  с Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) за безвъзмездно изготвяне на анализ. Той трябва да е готов до шест месеца и цели цялостно 

планиране на детските здравни услуги в страната в Националната стратегия за детско и юношеско здравеопазване, по която се работи. 

От здравното министерство обаче уточняват, че финализирането на структурата на болницата ще зависи именно от анализа на ЕИБ и затова предварителният план е условен. 

HEMS

Предвижда се и създаването на специализирано транспортно звено за реанимационен трансфер на деца и взаимодействие с HEMS системата за оказване на Спешна медицинска помощ по въздуха. В различните отделения ще има над 400 легла.

Трябва да бъдат изградени още лаборатория, скринингов център за вродени грешки на обмяната, Национален педиатричен център по детска радиология с протонна терапия, Клиника по физикална медицина и рехабилитация за деца. Ще има и научноизследователски център по педиатрия, Симулационно-обучителен център по детски болести, Трансплантационен център за деца, оделение по патологоанатомия, съдебна медицина и деонтология, академични структури и административно-стопански блок. Заложено е и създаването на Катедра по педиатрия с 12 учебни зали, както и на Медицински център за специализирана извънболнична помощ по детски болести с 25 кабинета.

Изпълнителен директор на Специализираната болница по детски болести „Проф. д-р Иван Митев“ д-р Благомир Здравков уточни от своя страна, че има първоначален анализ, който е изготвен съвместно от здравното министерство, НСИ и др. институции. 

„Първоначално сме работили по тези данни. Но анализът ще се надгражда след този от Европейската инвестиционна банка. Проучвана е заболеваемостта сред децата“, коментира той пред „Телеграф“. Той допълни, че при изграждането на Националната детска болница експертите са залагали на комплексността в педиатричната помощ, защото това е най-големият проблем на детското здравеопазване. „Относно специалностите ще бъдат включени тези, които към момента има в структурите в София, а надграждането ще стане допълнително след това. Предвидили сме да има около 25 клиники. Що се отнася до проблема с дефицита на медицински кадри в страната, на този етап е трудно да кажа дали ще има достатъчно персонал. Това ще стане ясно след одобряване на окончателната структура с конкретното разпределение на специалностите и леглата. Едва тогава може да се направи разчет колко специалисти са необходими“, каза още д-р Здравков.

Разчет

Работна група вече е направила предварителен разчет за необходимия персонал, но той е условен. Причината за това е, че първо трябва да бъде одобрен планът за разпределението на клиниките и отделенията, който ще зависи от анализа на Европейската инвестиционна банка.

За изграждането на Националната детска болница е проучван и чуждият опит, като за целта през януари здравният министър д-р Асен Меджидиев бе на посещение в Израел за среща с ръководители на педиатрични лечебни заведения там. Той се е запознал с организацията на работа във водещи детски болници като "Меир", "Шеба - Тел Ашумер", "Шнайдер" и "Бейлинсон". През април пък делегация на ведомството се е запознала и с британския опит в болницата Great Ormond Street в Лондон.

„Западна Европа и Канада имат добър опит в детското здравеопазване. Но бих казал, че от западните страни Франция и Англия са фаворити и има какво да вземем от техния модел“, коментира д-р Здравков.

Неточности в проекта за частна педиатрия

Неточности и непълноти са открити в проекта за частна детска болница. Намерението за строеж на Многопрофилна болница за активно лечение „Мама и аз“ в София е на компанията „Търговска лига-Глобален Аптечен център“ АД. Това заявиха от здравното министерство след запитване на „Телеграф“.

Съгласно Закона за лечебните заведения, одобряването за създаването на лечебно заведение за болнична помощ или комплексен онкологичен център се извършва от Министерския съвет по предложение на министъра на здравеопазването. Това става въз основа на оценка за проекта на заявителя, която се изготвя от Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ след анализ

„Заради това преписката заедно с изготвената комплексна оценка е изпратена на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ за уточняване на констатираните пропуски и оценка на необходимостта от изготвяне на нова комплексна оценка при спазване на изискванията на чл. 37а от Закона за лечебните заведения“, обясниха от министерството.