П рез 2020 година потребителските разходи на домакинствата в ЕС са намалели с безпрецедентните 8 на сто спрямо 2019 година, отчита Евростат. В България потребителските разходи на домакинствата са намалели с 4,9 на сто. Всички страни - членки на ЕС са отчели спад в потребителските разходи на домакинствата, съобщи БТА.

През 2020 година потребителските разходи на домакинствата в ЕС са намалели с безпрецедентните 8 на сто спрямо 2019 година, отчита Евростат. В България потребителските разходи на домакинствата са намалели с 4,9 на сто. Всички страни - членки на ЕС са отчели спад в потребителските разходи на домакинствата, съобщи БТА.

Най-голям дял от общите разходи се пада на категорията "Жилища, вода, електричество, газ и други горива" (25,7 на сто), следвана от "Хранителни стоки и безалкохолни напитки" (14, 8 на сто), "Транспорт" (11,6 на сто), "Други стоки и услуги" (11,5 на сто), "Развлечения и култура" (7,8 на сто).

Това е най-голямото годишно намаление, откакто се води тази статистика, и се дължи на влиянието на пандемията от Ковид-19. Мерките за социална дистанция, наложените от правителствата ограничения за движение на хора и за икономически дейности, които не са от първостепенно значение, са засегнали тежко потребителските разходи на домакинствата.


Сравнявайки 2020-а с 2019 година, най-голям спад е бил регистриран в Малта (около 22 на сто), следвана от Хърватия, Испания и Гърция (всички около 16 на сто).
За сметка на това по-малко понижение е отчетено в Словакия и Дания ( 2 на сто и в двете страни), следвана от Литва и Полша (3 на сто и в двете държави).