4 819 139 души се осигуряват допълнително за пенсия в четирите вида пенсионни фондове към края на миналата година. Спрямо година по-рано техният брой нараства с 1,18 на сто. Това показват последните данни на Комисията за финансов надзор.

4 819 139 души се осигуряват допълнително за пенсия в четирите вида пенсионни фондове към края на миналата година. Спрямо година по-рано техният брой нараства с 1,18 на сто. Това показват последните данни на Комисията за финансов надзор.

Най-много – над 3,8 млн. души се осигуряват в универсалните пенсионни фондове, където задължително се внасят вноски за всеки работещ, роден след 31.12.1959 г. и осигурен при условията и по реда на част първа от Кодекса за социално осигуряване.
Размерът на вноската за УПФ е 5% от осигурителния доход на работника, като 2,2% е за сметка на осигуреното лице, а 2,8% - за сметка на осигурителя. Преди парите да влязат в партидите,

от тях се удържа такса в размер на до 3,5% от сумата.

Освен това фондовете имат и годишна инвестиционна такса в размер на 0,5 на сто от стойността на личната партида на всеки осигурен при тях. 
Средно хората имат натрупани за втора пенсия по 3 826 лева в партидите си. Сумата на мъжете е по-голяма от тази на жените, тъй като те взимат и по-високи заплати. Средно мъжете имат по сметките си около 4 000 лева, а дамите – 3 646 лева.

Най-високи суми са събрали хората, които в момента са на 50- 54 години.

В техните партиди има средно по 4850 лева. Та тези, които предстои първи да получат пари от втория стълб – хората между 60 и 64 години, имат средно по 4344 лева в партидите си. Най-малко очаквано са събрали младите хора, чиито стаж тепърва започва – те имат около 656 лева средно в сметката си в пенсионния фонд. В системата на допълнителното пенсионно осигуряване към 31.12.2020 г. са

акумулирани нетни активи на стойност 17,29 млрд. лева лева.

В сравнение с края на 2019 г. нетните активи на пенсионните фондове нарастват с 10,67 на сто.
Общите приходи на пенсионноосигурителните дружества за 2020 г. възлизат на 217 млн. лева и се увеличават с 8,88 на сто в сравнение с отчетените приходи за 2019 г. Нетният финансов резултат на дружествата е в размер на 58,4 млн. лева.
 Хората, които ще получават минимална или максимална пенсия, е 

по-изгодно да не прехвърлят партидата си

от частния пенсионен фонд към държавното обществено осигуряване, съветва бившият социален министър Бисер Петков. 

Хората, които са се осигурявали на минималния доход, ще получават минималния размер на пенсията от 300 лева, а тези, чиято пенсия е изчислена близо до тавана от 1440 лева, имат интерес да получават пари то втори стълб, защото не могат да надхвърлят лимита от първия. И в двата случая тези хора ще получават допълнелни пари от универсалните фондове, обясни Петков. 

Пред избор са изправени хората между тези два полюса и трябва да се информират добре, за да знаят как да постъпят с вноските си в пенсионния си фонд, твърди бившият социален министър.

Вратата за преминаване между първия и втория стълб на пенсиите е отворена до 30 юни. Тогава е срокът за лицата, на които им остават по-малко от 5 години до срока за пенсиониране. А със законодателните промени това преминаване между двата варианта е възможно да става многократно до момента на придобиване на право на пенсия, каза Петков.