И муществените застраховки бележат ръст от 5 на сто през 2020 г. Една от възможните причини за това е, че принудителният престой вкъщи е накарал хората в по-голяма степен да мислят за дома си като инвестиция, която трябва да предпазят от рискове. Това каза членът на УС на Асоциацията на българските застрахователи (АБЗ) Кирил Бошов в ефира на БНТ.

Имуществените застраховки бележат ръст от 5 на сто през 2020 г. Една от възможните причини за това е, че принудителният престой вкъщи е накарал хората в по-голяма степен да мислят за дома си като инвестиция, която трябва да предпазят от рискове. Това каза членът на УС на Асоциацията на българските застрахователи (АБЗ) Кирил Бошов в ефира на БНТ.

"Изводът, който може да се направи, е че българинът започва повече да мисли за имуществото си и да търси алтернативи на своите спестявания, както е по всички развити пазари. Относно здравното застраховане, наблюденията са, че работодателите все повече го предлагат като част от социалния пакет за своите служители", коментира Бошов, кйто допълни, че има положителни сигналои и по линият на животозастраховането, особено спестовните животозастраховки.

Интересно е и пазарното развитие по линия на застраховката „Помощ при пътуване“.  Въпреки че пандемичната ситуация й се отрази негативно, силният спад е преодолян - в края 2020 г. е около 4%. През декември 2020 г. се наблюдава сериозен ръст, което е ясен знак, че българският турист все повече разбира важността на тази застраховка и не я подценява, когато планира пътуването си.

По повод постигнатият ръст на активите през 2020 г. експертът поясни, че застрахователите са „асет“  мениджъри, те управляват пари, и всяка година, ако няма драстичен спад на бизнеса, техните активи растат. "Ръстът от 8% през 2020 г. е нормален, дори минимален за застрахователния бизнес", категоричен бе Бошов.