С ъс 122 гласа „за“ и 9 - “против“ депутатите от народното събрание приеха на първо четене в зала промените в в Закона за енергетиката, с които броят на членовете на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) ще бъде намален от деветима на петима.

Със 122 гласа „за“ и 9 - “против“ депутатите от народното събрание приеха на първо четене в зала промените в в Закона за енергетиката, с които броят на членовете на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) ще бъде намален от деветима на петима.

По време на дискусията почти всички изказали се депутати от опозиционните партии хвалеха дейността на председателя на регулатора Иван Иванов, чиито мандат изтече преди 2 години. Те оцениха КЕВР като независим регулаторен орган, дал принос за развитието на енергетиката в България през последните години.

Емил Георгиев от БСП, също каза, че Иван Иванов е достоен човек, но мандатът му е изтекъл и време да си тръгне и да дойде друг. Относно твърденията обаче за независимостта на КЕВР, червеният депутат припомни, че регулаторът е одобрил загубите на концесионера „Софийска вода“ да се калкулират в цената. По думите му, много хора абонати на столичната „Топлофикация“ пък


са пострадали от монополизма й и то под срамежливия поглед на КЕВР.

В връзка с похвалите към регулатора Николай Ангов от „Продължаваме промяната“ каза в своето кратко изказване, че когато някой бива толкова хвален от ГЕРБ и ДПС, то тогава трябва да светне една „червена лампичка“. „Нямам доверие в независимостта на КЕВР“, категоричен бе той.

От позицията поискаха още да се отложи гледането на първо четене на промените в Закона за енергетиката (ЗЕ), защото това ставало в нарушение на правилника на парламента. Другите акценти в недоволството на опозицията бе, че силното намаляване на броя на комисарите ще се отрази негативно на експертното ниво на вземаните решения. Рамадан Аталай от ДПС припомни, че преди години ГЕРБ също са свили състава на регулатора до 5 човека, но по-късно се е наложило те да станат повече.

В отговор на тези твърдения Васил Стефанов от „Продължаваме промяната“ припомни, че в КЕВР щатните бройки са 171, като сред тях са 49 експерти от сектор „Енергетика“, 20 от сферата на природния газ, 26 - от ВиК сектора, 11 - по мониторинг по стандартите на ЕС и 17 юристи и те трябва да са достатъчни да подпомагат работата на комисарите.

От опозицията предупредиха пък, че намаляването на броя на комисарите ще изостри енергийната криза. Те не приеха мотивите на вносителите на промените в ЗЕ от управляващата коалиция, че така ще бъде реализирана икономия.

След това депутатите започнаха

да дебатират по текста на решение за приемане на Процедурни правила

за условията и реда за предлагане на председател и един член на Комисията за енергийно и водно регулиране, представяне, публично оповестяване на документите и изслушване в Комисията по енергетика, както и процедурата за избор от Народното събрание.

От опозицията обявиха, че се правят правила за определен човек, който да бъде назначен. Според Христо Гаджев това щял да бъде Васил Щонов от Българска банка за развитие (ББР). От опозицията попитаха още по кои правила ще се избират нов председател на КЕВР и един комисар от сегашния състав на комисията, чиито мандати са изтекли - по Закона за енергетиката в сегашния му вид или след като бъде променен и на второ четене.

По повод многократните констатации на опозицията, че промените в регулатора ще доведат до срив на енергетиката Искрен Арабаджиев от „Продължаваме промяната“ отговори, че

всички регулатори в страната трябва да станат наистина независими

и да се подобри работата на енергийната борса у нас, така, че бизнесът да не се надява единствено да купува ток ден за ден.

В крайна сметка със 125 гласа „за“, 11 - „против“ и 1 - „въздържал“ депутатите приеха Процедурни правила за условията и реда за предлагане на председател и един член на Комисията за енергийно и водно регулиране, представяне, публично оповестяване на документите и изслушване в Комисията по енергетика, както и процедурата за избор от Народното събрание.