0

П ремахване на възможността за "инхаус" процедури и рамковото споразумение предвиждат промени, заложени в законопроект за изменение на Закона за обществените поръчки, внесен в деловодството на НС от ДПС.

Премахване на възможността за "инхаус" процедури и рамковото споразумение предвиждат промени, заложени в законопроект за изменение на Закона за обществените поръчки, внесен в деловодството на НС от ДПС.

Освен него от парламентарната група внесоха и законопроект за изменение на Закона на публичните финанси. С него се предвижда постановленията на Министерски съвет да бъдат издавани по предложение на МС, но след дебат и решение на Народното събрание. Депутатите от ДПС внесоха и няколко процедури, които ще направят по-прозрачни процедурите по разписание на средствата в графата "централен бюджет", където са резервите.

Те припомниха, че са поискали от ДАНС проверка на всички т.нар. "златни паспорти", които да установят колко от тях са фиктивни. Продължава и активната работа на ДПС по предложения за промяна на Конституцията в частта ѝ "Съдебна власт".ю