0

Г лавният прокурор Иван Гешев проведе работна среща в Европейския парламент с Михал Симечка, заместник-председател на Европейския парламент и член на Групата "Обнови Европа", съобщиха от прокуратурата.

Главният прокурор Иван Гешев проведе работна среща в Европейския парламент с Михал Симечка, заместник-председател на Европейския парламент и член на Групата "Обнови Европа", съобщиха от прокуратурата.

Сред акцентите в разговора са били защитата на правата и свободите на българските граждани и особено на хората в неравностойно положение и на малцинствени групи. Главният прокурор е уверил европейския парламентарист в ангажираността на прокуратурата за активно преследване на случаите на домашно насилие и престъпленията срещу личността, основани на етническа, верска и полова идентичност.

В рамките на разговора е била обсъдена и готовността на прокуратурата да даде своя принос за утвърждаване на върховенството на правото и европейските стандарти в България.