М инистерство на здравеопазването е сключило договори за закупуването на 7 610 000 щадящи тестове за скрининг на учениците от 1-12 клас. това съобщиха от ведомстовото.

Министерство на здравеопазването е сключило договори за закупуването на 7 610 000 щадящи тестове за скрининг на учениците от 1-12 клас. това съобщиха от ведомстовото.

От здравно министерство допълват, че 7 610 000 теста са на обща стойност 15 518 628 лв. От там припомня,т че поканата за закупуването беше публикувана на сайта на Министерството на здравеопазването на 14.01.2022 г. В резултат в Министерството на здравеопазването са постъпили 42 оферти. Въз основа на извършеното класиране 9 участника са определени за изпълнители по поканата, като с тях вече са сключени договори.

Сроковете за доставка са следните:

По обособена позиция № 1 до 21.01.2022 г., следва да бъдат доставени 700 000 теста на обща стойност 1 557 400,00 лв.

По обособена позиция № 2 до 03.02.2022 г., следва да бъдат доставени 1 400 000 теста на обща стойност 3 125 028,00  лв.

По обособена позиция № 3 до 10.02.2022 г., следва да  бъдат доставени 1 400 000 теста на обща стойност 2 779 000,00  лв.

По обособена позиция № 4 до 24.02.2022 г., следва да бъдат доставени 1 410 000 теста на обща стойност 2 778 200,00  лв.

По обособена позиция № 5 до 02.03.2022 г., следва да бъдат доставени 2 700 000 теста на обща стойност 5 279 000,00  лв.