0

О бщо 104 непълнолетни момичета са станали майки през 2022 г. в община Сливен. Това съобщиха от Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД), която е организатор на междуинституционална среща за превенцията на детските бракове и случаите на ранни раждания в Сливен.

Изготвените анализи на предоставени данни от Министерството на здравеопазването и от Националния статистически институт за ранните бракове и раждания показва, че почти една четвърт от всички, са на територията на община Сливен, включително случай с бременна на десет години. Данните, изискани и анализирани от екипа на ДАЗД сочат, че през 2022 г. на територията на община Сливен има четири деца на 13 години, които са родили, 28 родилки са били на 14 години, а на 15 години са станали вече майки 72 момичета.

По време на срещата представителите на различни институции споделиха опита си със случаи на ранни бракове и раждания. Децата живеят в лоши битови условия, следват традиционни практики на капсулирани общности, нарушаващи правата на децата. Най-често в болнично заведение малолетните бременни се водят много късно, често отказват лечение, нямат лични карти и се придружават не от родители, а от непълнолетни родственици. Липсва им всякакъв родителски капацитет, което от своя страна води до още деца в риск от неглижиране и изоставяне, стана ясно по време на срещата, предаде БТА.

Областният управител на Сливен Маринчо Христов изрази готовност за съдействие и подкрепа от страна на Областна администрация - Сливен, съобщиха от институцията. Той отчете важността да се работи с тази общност „отвътре“, както и за срещи и мероприятия, организирани на терен от всички ангажирани с проблема институции.

Ранните бракове, предимно в ромските общности, са сред основните причини за отпадането на ученици от образователната система. Тенденцията, свързана с ранни раждания на малолетни и непълнолетни момичета, води и до високия процент на недоносени бебета в Сливенско.