0

С тудент от Стара Загора се размина засега с двугодишен престой в затвора след като състав на местния районен съд го призна за виновен за нанесена многотелесна средна телесна повреда при сбиване с колега през лятото на 2017-а година.

Студент от Стара Загора се размина засега с двугодишен престой в затвора след като състав на местния районен съд го призна за виновен за нанесена многотелесна средна телесна повреда при сбиване с колега през лятото на 2017-а година.

Неосъжданият досега К. К. ще трябва обаче да заплати 20 000 лв за нанесените неимуществени вреди и страдания на жертвата ведно с лихвите от датата на сбиването – 31 юли.Към тази сума се прибавят 1000 лв за адвокатски хонорар, 800 л държавна такса, 1080 лв на ОД на МВР за направените разходи и 2 558 лв за хонорарите на вещите лица и деловодните разноски. По този начин К. К. ще трябва да се бръкне общо с 26 438 лв за разкриването на казуса.Съдът е преценил че изтърпяването на присъдата може да бъде отложено за срок от 5 години. При сбиването между К. К. и Х.З. последният е останал без зъб, а челната му кост е била счупена, като по този начин макар и временно животът му е бил застрашен.Присъдата може да бъде обжалвана или протестирана в 15 – дневен срок пред окръжния съд.