О бщина Велинград получи финансиране в размер на близо 1 152 000 лв. за реализирането на проект за нов физкултурен салон в средното училище“ Методи Драгинов“ във велинградското село Драгиново. Това съобщиха от кметската администрация в курортния град.

Община Велинград получи финансиране в размер на близо 1 152 000 лв. за реализирането на проект за нов физкултурен салон в средното училище“ Методи Драгинов“ във велинградското село Драгиново. Това съобщиха от кметската администрация в курортния град.

Средствата са отпуснати в началото на годината от Министерството на спорта и ще бъдат използвани за инженеринг и изграждане на нов физкултурен салон. Съфинансирането от страна на община Велинград е на стойност 441 144 лв.

“Благодарни сме на общинската администрация за помощта във всяко едно отношение по подготовката и защитата на проекта! Това е една сбъдната мечта за учениците в училището, както и лично за мен”, коментира директорът на учебното заведение, г-жа Дуня Бошнакова.

По думите й, досега учениците са ползвали пригодена класна стая, за да провеждат часовете по физическо възпитание и спорт, или двора на училището, който в студените месеци е неизползваем за целта.

В СУ “Методий Драгинов” учат 579 ученици от 1-12 клас.

Предстои обявяването на обществена поръчка за изпълнението на дейностите по проекта.