0

В ъв връзка с изпълнение на мерките за овладяване и контрол на популацията на безстопанствените кучета кметът на община Пещера Йордан Младенов издаде заповед, с която обявява процедура за прием на заявления за участие в дейности по залавяне и връщане по местата на обработени безстопанствени кучета.

Във връзка с изпълнение на мерките за овладяване и контрол на популацията на безстопанствените кучета кметът на община Пещера Йордан Младенов издаде заповед, с която обявява процедура за прием на заявления за участие в дейности по залавяне и връщане по местата на обработени безстопанствени кучета.

Целта на процедурата е заявяване на участие за извършване на горепосочените дейности от участници – доброволци и сформиране на екип, който ще се ръководи и контролира от ветеринарен лекар.

Съгласно разпоредбите от  Наредба № 4 от 01.02.2021 г. в екипите могат да участват лица, които са преминали курс по защита и хуманно отношение към животните с издадено удостоверение за преминатото обучение.

За заявяване на участие е необходимо подаването на заявление в свободен текст в Центъра за административно обслужване на Община Пещера, ул.„Дойранска епопея“ №17 или на официалния имейл на Община Пещера: mayor@peshtera.bg. Заявлението да е придружено от удостоверение за преминато обучение по защита и хуманно отношение към животните.