П ризоваваме Руската федерация да проявява уважение към осъзнатия външнополитически избор на Република България за членство в НАТО и към решенията на българския Конституционен съд. Това се посочва в позиция на външно министерство, качено на сайта на МВнР. Поводът - искането на Русия НАТО да изтегли войски и техника от България и Румъния.

Призоваваме Руската федерация да проявява уважение към осъзнатия външнополитически избор на Република България за членство в НАТО и към решенията на българския Конституционен съд. Това се посочва в позиция на външно министерство, качено на сайта на МВнР. Поводът - искането на Русия НАТО да изтегли войски и техника от България и Румъния.

От МВнР отбелязват, че националните територии на страните - членки на НАТО са територии на Алианса. Въоръжените сили на страните членки са и въоръжени сили на НАТО. Това произлиза от Вашингтонския договор за създаване на НАТО, който всички страни членки са ратифицирали. Вашингтонският договор не предвижда „втора категория“ страни членки, за които колективната отбрана да се прилага избирателно или в ограничен обем.                   

Напомнят, че в т този контекст, съгласно решения на КС от 4 февруари 2003 г. войските на политически или военен съюз на държави - членки на този съюз или на съюзни държави, по ратифициран, обнародван и влязъл в сила международен договор, не са чужди войски, ако преминаването или пребиваването им през територията на страната е свързано с изпълнение на съюзнически задължения“.

В тази връзка призовават Руската федерация да остане ангажирана в конструктивен диалог със страните - членки на НАТО в Съвета НАТО-Русия, насочен към бъдещето на една по-единна и по-сигурна Европа, основаваща се на върховенство на правото и стриктно прилагане на поетите международноправни ангажименти.

Настоящата криза в архитектурата за сигурност в Европа, както и кризата в и около Украйна, следва да бъдат разрешени с дипломатически средства и по пътя на диалога, посочват от външно.